Zakończył się program “Skrzydła”

Zakończył się program “Skrzydła”

Zakończyła się kolejna edycja programu stypendialnego „Skrzydła”. W minionym roku szkolnym pomogliśmy 16 uczniom.

Program „Skrzydła” skierowany jest do zdolnych uczniów, którzy pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym. Dzięki temu przedsięwzięciu dzieci mogą rozwijać swoje pasje, takie jak jazda konna, taniec czy pływanie a także możliwy jest zakup dla nich przyborów szkolnych. Każde z dzieci co miesiąc otrzymywało stypendium w wysokości 150 zł.

– Dzięki temu stypendium mogła zapisać się na zajęcia taneczne. Taniec to moja wielka pasja – mówki jedna ze stypendystek, uczennica szkoły podstawowej.

W tym roku program finansowany był ze środków Caritas Polska (10 dzieci) i darczyńców indywidualnych (6 dzieci).