Zakład Aktywności Zawodowej „Rosa”

ul. Żeromskiego 2
58–580 Jelenia Góra

zazrosa@caritaslegnica.pl

+48 75 64 95 180

NIP

611-256-61-58

REGON

040018322-00045

ZAZ: Santander Bank Polska S.A.
74 1090 1708 0000 0001 0473 5167

RFRON: PLN: Santander Bank Polska S.A.
58 1090 1708 0000 0001 0462 7882

Budżet Wojewody Dolnośląskiego: Santander Bank Polska S.A.
57 1090 1708 0000 0001 0696 0168

FAZ: Santander Bank Polska S.A.
39 1090 1708 0000 0001 0484 3564

ZFŚS: Santander Bank Polska S.A.
64 1090 1708 0000 0001 0484 3599