Przemysław Kłys

e-mail: iod@caritaslegnica.pl

tel. 667 354 277