Regulamin kolonii letnich 2020
Karta kolonijna 2020
Broszura kolonie
Regulamin wczasów 2020
WZORY DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO FUNKCJONOWANIA PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS
FORMULARZ OSOBY KONTAKTOWEJ PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS LUB SZKOLNEGO KOŁA CARITAS
WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W LEGNICY
WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO O PROFILU REHABILITACYJNYM W JELENIEJ GÓRZE