XXI Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół do Krzeszowa

XXI Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół do Krzeszowa

Jak co roku Caritas Diecezji Legnickiej i Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych zaprasza na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, która odbędzie się 5 września 2020 r.

Tegoroczna pielgrzymka odbywać się będzie pod hasłem „Z Maryją wytrwali na drodze do świętości”. Jest ono związana z tymi, którzy zawierzyli Maryi swoje życie, a szczególnie ze św. Janem Pawłem II i Sługą Bożym Kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Hasło to przypomina także nam o tym, że my również powinniśmy zawierzyć Maryi, by wytrwać na naszej drodze do świętości.

Pielgrzymka jest okazją do przeżywania radości wynikającej ze wspólnego spotkania Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół – będzie to również okazja do zauważenia osób wspierających niepełnosprawnych i szczególnego podziękowania im poprzez przyznanie tytułu Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych.

W tym roku, w związku z organizacją pielgrzymki, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa przez wypełnienie formularza, który można pobrać tutaj.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 21 sierpnia

  • pocztą tradycyjną (Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Stefana Okrzei 22, 59-220 Legnica),
  • pocztą elektroniczną (kontakt@caritaslegnica.pl)

Pragniemy także zachęcić do prezentacji własnych możliwości i osiągnięć w ramach warsztatów terapii zajęciowej lub innych talentów. Zachęcamy do skorzystania z możliwości zaprezentowania własnego repertuaru artystycznego (ok. 10 min.), która jest uzależniona od kolejności zgłoszeń w związku z ograniczonym czasem.

UWAGA!

Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na kontakt od organizatora potwierdzający otrzymanie Państwa zgłoszenia. ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY do 21.08.2020 r.

Pragniemy także przypomnieć, że ze względu na trwającą epidemię i wytyczne Ministerstwa Zdrowia, wszyscy uczestnicy pielgrzymki powinni posiadać maseczki zasłaniające usta i nos.