Wielkanocne Dzieło Caritas

Wielkanocne Dzieło Caritas

W ramach Wielkanocnego Dzieła Caritas w Polsce, od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu nasza Caritas rozpoczęła sprzedaż Paschalików – małych świec, symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego.

Podobnie, jak podczas Wieczerzy Wigilijnej zapalając świecę, chcieliśmy aby paschaliki paliły się podczas śniadania wielkanocnego, a po świętach wraz z modlitwą zostały zaniesione na groby bliskich.

Mały symboliczny Paschalik obecny w domu ma przypominać o kilku ważnych, ale często zapominanych prawdach: obecności Zmartwychwstałego Chrystusa w codziennym życiu rodzinnym, konieczności podążania każdego dnia za Chrystusem, którego światło oświeca drogę życia każdego człowieka i pełnieniu uczynków miłosierdzia, przez którego chrześcijanin staje się światłem prowadzącym innych do Chrystusa.

W naszej Diecezji rozprowadzimy w tym roku ponad 20 tysięcy Paschalików. Zysk z ich rozprowadzania przeznaczony zostanie na pomoc w parafiach osobom starszym, chorym i samotnym. Środki te są przeznaczone również na dofinansowanie funkcjonowania naszych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Jeleniej Górze i Legnicy.