Warsztat dietetyczny dla uczestników programu

Warsztat dietetyczny dla uczestników programu

24 października br. przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Chocianowie został przeprowadzony warsztat dietetyczny.

Warsztat, podczas którego zostały przedstawione m.in. zasady zdrowego odżywiania odbył się w ramach tzw. działań towarzyszących jakie nasza Caritas organizuje dla osób, które korzystają z pomocy żywnościowej w kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Udział w zajęciach wzięło 25 osób.

Na uczestników programu czekają jeszcze warsztaty kulinarne, ekonomiczne i dot. przeciwdziałania niemarnowaniu żywności.

Caritas Diecezji Legnickiej składa serdeczne podziękowania dla osób pracujących przy programie w Parafii w Chocianowie i dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu warsztatu.