Przedświąteczny dar serca

Przedświąteczny dar serca

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Legnicy wraz z pracownikami Caritas Diecezji Legnickiej przygotowali (12 i 13 grudnia 2023 r.) około 1.000 paczek dla potrzebujących ramach przedświątecznej pomocy. Część z tych paczek zawierała słodycze i łakocie dla dzieci, zaś drugą część stanowiły paczki z artykułami żywnościowymi (mąka, ryż, konserwy, dżem, makaron…).

Paczki po II Niedzieli Adwentu zaczęły trafiać do podopiecznych Domów Dziecka i Ośrodków Wychowawczych, jak również do potrzebujących w Legnicy, Jeleniej Górze, Lubaniu, Bolesławcu.

Legnicka Caritas przekazała kilka paczek dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze, które przekazał Bp Piotr Wawrzynek podczas wizyty 5 grudnia 2023 r.