Prace remontowe w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu rehabilitacyjnym Caritas w Jeleniej Górze

Prace remontowe w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu rehabilitacyjnym Caritas w Jeleniej Górze

Caritas Diecezji Legnickiej informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny na prace remontowe w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu rehabilitacyjnym Caritas w Jeleniej Górze.

Zamówienie jest finansowane ze środków otrzymanych z Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7 w ramach darowizny, w celu dofinansowania projektu: „Prace remontowe w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu rehabilitacyjnym Caritas w Jeleniej Górze”

Poniżej link do dokumentacji: