Pomoc uskrzydla

Pomoc uskrzydla

Zakończyła się kolejna edycja programu stypendialnego „Skrzydła”.
W minionym roku szkolnym pomogliśmy 20 uczniom.

Program „Skrzydła” skierowany jest do zdolnych uczniów, którzy pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym. Dzięki temu przedsięwzięciu dzieci mogą rozwijać swoje pasje, takie jak jazda konna, tanie, pływanie czy nauka gry na instrumencie a także możliwy jest zakup dla nich przyborów szkolnych. W ramach tegorocznej akcji każde z zakwalifikowanych dzieci co miesiąc przez cały rok szkolny otrzymywało stypendium w wysokości 200 zł właśnie na te cele.

W tym roku program finansowany był ze środków Caritas Polska.