Podsumowanie akcji „Tak. Pomagam!”

Podsumowanie akcji „Tak. Pomagam!”

W dniach 08 i 09 grudnia 2023 roku trwałą coroczna akcja zbiórki żywności „Tak. Pomagam!” Na terenie naszej diecezji akcję koordynowała Caritas Diecezji Legnickiej. W sklepach wielkopowierzchniowych wolontariusze zbierali żywność o dłuższym terminie przydatności, aby z zebranych darów przygotować paczki świąteczne dla potrzebujących.

Podczas zbiórki prowadzonej w 20 sklepach włączyło się 17 parafii naszej diecezji przy zaangażowaniu 120 wolontariuszy zebrano 5 ton żywności. 

Dziękujemy za zaangażowanie parafii, a także wolontariuszy z Parafialnych Zespołów Caritas, ze Szkolnych Kół Caritas. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy ofiarowali zakupione produkty i w czasie przedświątecznym chcieli podzielić się z potrzebującymi.

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy.