Podprogram 2021 Plus już za nami

Podprogram 2021 Plus już za nami

Z końcem września 2023 r. wolontariusze i pracownicy Parafialnych Zespołów Caritas w kilkudziesięciu diecezjach w Polsce  wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus. W diecezji legnickiej żywność trafiła do 8200 najbardziej potrzebujących osób zakwalifikowanych przez ośrodki pomocy społecznej. W sumie nasza Caritas od maja 2023 r. do września 2023 r. przekazała tym osobom prawie 76 ton żywności.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały: olej rzepakowy, cukier, mleko, makaron, powidła śliwkowe, szynkę wieprzową. Pomoc w diecezji legnickiej można było uzyskać w 20 parafiach, 4 stowarzyszeniach i 9 ośrodkach pomocy społecznej.

Szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2021 Plus objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych to otrzymania tej pomocy. Z pomocy skorzystały także rodziny uchodźcze z Ukrainy.

Poza przekazywaniem żywności nasza Caritas zobowiązana była również do przeprowadzenia tzw. działań ze środków towarzyszących. W ramach tych działań Caritas Diecezji Legnickiej przeprowadziła 30 warsztatów, w których udział wzięło ponad 700 osób.

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów stacjonarnych przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

W okresie realizacji Podprogramu 2021 Plus odbiorcy pomocy żywnościowej mieli także możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych przez parafie i ośrodki pomocy społecznej w ramach działalności statutowej legnickiej Caritas. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją ( w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów oraz udział w programach Caritas.