Warsztaty Terapii Zajęciowej

im. św. Franciszka z Asyżu

Legnica, ul. Poselska 14-16, 59-220 Legnica
tel. 076 72 44 337

Od dnia 2 listopada 2005 roku Caritas Diecezji Legnickiej prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Legnicy. Są one wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, stwarzającą możliwości udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez terapię zajęciową.

Warsztat działający w godz. 8:00-15:00 jest miejscem pobytu dla 25 osób niepełnosprawnych, w stosunku do których została orzeczona niezdolność do pracy. Terapia dla uczestników o różnym stopniu niepełnosprawności jest prowadzona w czterech pracowniach (plastycznej, komputerowej, ceramicznej, gospodarstwa domowego) pod kierunkiem terapeutów, rehabilitanta i psychologa. Każda pracownia ma za zadanie usprawniać uczestników w różnych dziedzinach. Program zajęć terapeutycznych w pracowniach jest dostosowany do psychofizycznych możliwości każdego uczestnika. Oprócz zajęć, które są przewidziane w poszczególnych pracowniach, każdy z uczestników, poddawany jest indywidualnej rehabilitacji oraz ćwiczeniom ruchowym.

Głównym celem Warsztatu jest stworzenie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja tego celu odbywa się poprzez zastosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej oraz psychofizycznych sprawności.

Uczestnicy biorą także udział w organizowanych imprezach integracyjnych, wycieczkach i pielgrzymkach, przez co mają możliwość przygotować się do życia w środowisku społecznym.

Warsztaty dzięki uprzejmości Ks. Infułata Władysława Bochnaka – mieszczą się w budynku parafii Katedralnej w Centrum Formacji. Na terenie miasta Legnicy znajdują się trzy takie placówki.

 

im. św. Krzysztofa

Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 2, 59-600 Lwówek Śląski
tel. 075 734 77 19

31 grudnia 2007 roku biskup legnicki Stefan Cichy dokonał poświęcenia nowego ośrodka.

Placówka ta to kolejne dzieło rozwijającej się Legnickiej Caritas, wspierającej osoby niepełnosprawne. Jest to pierwsza taka placówka w Powiecie Lwóweckim.

Głównym jej założeniem i celem jest rehabilitacja i terapia, a także integracja środowisk, w których przebywają osoby niepełnosprawne, ale przede wszystkim możliwość stwarzania tym osobom rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia i usamodzielnienia.

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas powstał dzięki wsparciu Starosty Powiatu Lwóweckiego i PFRON-u, kosztem prawie jednego miliona złotych.

W nowej placówce w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Nad całością procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych czuwa wyspecjalizowany zespół liczący 12 pracowników.

Ośrodek dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami o powierzchni ponad 500 m2, bez barier architektonicznych i w całości przystosowany jest do osób o niesprawności ruchowej. Warsztat będzie działał poprzez 6 pracowni: multimedialna, gospodarstwa domowego, artystyczna, techniczna, dobrego stylu, przyrody, i w każdej z nich pięcioro uczestników weźmie udział w terapii i rehabilitacji. Zastosowane zostaną techniki terapii zajęciowej zmierzające do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej oraz psychofizycznych sprawności. Program terapii w pracowniach jest dostosowany do psychofizycznych możliwości uczestnika. Poza zajęciami przewidzianymi w poszczególnych pracowniach, każdy z uczestników, będzie mógł korzystać z gabinetu rehabilitacyjnego i sali gimnastycznej. Warsztat jest placówką pobytu dziennego – zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.