Okno Życia

Od 25 marca 2010 roku Caritas Diecezji Legnickiej prowadzi Okno Życia w Ośrodku Edukacyjno – Opiekuńczym „Samarytanin”. W historii legnickiego Okna Życia pozostawiono w nim sześcioro dzieci: – 27 listopada 2012 roku, 7 listopada 2013 roku, 23 grudnia 2017 roku, 24 kwietnia i 5 maja 2018 roku oraz 13 października 2023 r. Ideą Okna Życia jest propagowanie cywilizacji miłości i sprzeciw wobec coraz częstszego braku szacunku dla życia.,

Dnia 19 marca 2006 roku z inicjatywy ks. kardynała Stanisława Dziwisz powstało pierwsze w Polsce „Okno Życia”, czyli miejsce w którym matka może anonimowo zostawić nowo narodzone dziecko, nie narażając go na niebezpieczeństwo. Praktyka uczy, że mimo możliwości pozostawienia dziecka po porodzie w szpitalu i zrzeczenia się praw rodzicielskich, znajdują się matki, które unikają szpitala i rodzą w ukryciu a potem porzucają dziecko. Dlatego „Okno Życia” jest pewnym „wyjściem bezpieczeństwa” z bardzo trudnej sytuacji życiowej, dlatego są sytuacje, że się sprawdza i ratuje życie małego człowieka.

Z historii wiemy, że takie miejsca istniały również dawniej. Są świadectwa z okresu średniowiecza, że w ten sposób ratowano małe dzieci. Również na terenach Polski w XVIII i XIX wieku działały takie punkty. W naszych czasach „Okna Życia” funkcjonują w całej Europie. W Niemczech działa około 100 takich miejsc, w Polsce jest około 52, niemal tyle samo w Czechach. Okna Życia działają we Włoszech, na Litwie, Słowacji, Rosji, Szwajcarii i Belgii. W ciągu 7 lat w Polsce w sumie uratowano 71 niemowląt. Okna Życia mają swoją procedurę i w chwili podrzucenia dziecka jest uruchamianych kilka instytucji aby dziecko mogło bezpiecznie dalej żyć i rozwijać się. Współpraca z pogotowiem, szpitalem, policją, ośrodkiem pomocy społecznej i adopcji, sądem, jest tutaj bardzo ważna i konieczna.