Już od 30 lat Świeca Caritas tworzy polską Wigilię!

Już od 30 lat Świeca Caritas tworzy polską Wigilię!

Trzy dekady temu Caritas Polska zainaugurowała Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – jedną z najdłużej trwających i najbardziej znanych akcji. Jej nieodłącznym elementem jest Świeca Caritas, dzięki której zbierane są środki na pomoc dzieciom. Akcji towarzyszy hasło „Świeca, która tworzy polską Wigilię”.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (WDPD), zapoczątkowane w 1994 r., połączone jest z rozprowadzaniem w czasie Adwentu Świecy Caritas, która w ciągu lat stała się rozpoznawalnym symbolem polskiej Wigilii. Znakiem obecności nowo narodzonego Chrystusa przypominającym o tym, by w naszych sercach znalazło się miejsce dla potrzebujących. W tym roku Caritas przygotowała 1,5 mln świec, które rozprowadzane są w parafiach w całej Polsce.

Tak jak pusty talerz przy stole czekający na ubogich, świeca przypomina nam, że są ludzie samotni, głodni, dla których nie ma miejsca — powiedział ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Od lat akcję wspiera Para Prezydencka. — Stało się już tradycją, że w okresie przedświątecznym wspieramy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – i również Państwa gorąco do tego zachęcamy. W święta Bożego Narodzenia szczególnie mocno pragniemy radości i pokoju – nie tylko dla nas samych i naszych bliskich, ale dla wszystkich – w tym dla najmłodszych, którzy tak  niecierpliwie czekają na świąteczne prezenty. Pamiętajmy, że są wśród nas dzieci, dla których powodem do wielkiej radości może być nowa odzież, kompletna wyprawka szkolna czy regularny ciepły posiłek — mówią Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

Dla najmłodszych z Polski…

Jak dodał Dyrektor Caritas Polska, środki ze sprzedaży tegorocznej świecy wesprą Wakacyjną Akcję Caritas, placówki edukacyjno-opiekuńcze, warsztaty w świetlicach środowiskowych i zapewnią stypendia dla dzieci. Wsparcie otrzymają również hospicja dla dzieci, ośrodki interwencji kryzysowej dla kobiet i domy samotnej matki. Trafią także do beneficjentów programu Uratujecie Cię potrzebujących leczenia ratującego zdrowie i życie.

Najwięcej środków z akcji zostanie przekazanych na przyszłoroczną Wakacyjną Akcję Caritas. To ważna inicjatywa realizowana każdego roku przez diecezjalne ośrodki Caritas. Dzięki niej tysiące dzieci z rodzin ubogich, zastępczych, niepełnych może skorzystać z letniego wypoczynku. W tym roku, dzięki wsparciu z ubiegłorocznej akcji WDPD, z takiego wypoczynku skorzystało ok. 16 tys. dzieci.

Znaczne środki z akcji zostaną przekazane również na realizację programu stypendialnego Skrzydła, którym od lat obejmowane są dzieci z rodzin najuboższych. Z programu stypendialnego skorzystają też dzieci uzdolnione, chcące rozwijać swoje pasje sportowe, naukowe czy artystyczne. Ich realizowanie często wiąże się ze sporymi wydatkami, które dla wielu rodzin są nie do udźwignięcia.

…i z Afryki

Od 1996 r. część środków z akcji przeznaczana jest także na pomoc dzieciom żyjącym w najuboższych regionach świata. Dzięki ofiarności Polaków w ubiegłych latach udało się m.in. odbudować szkołę w syryjskim mieście Aleppo, zniszczoną na skutek działań wojennych, zorganizować dożywianie dzieci w dotkniętej kryzysem humanitarnym Wenezueli, wesprzeć budowę przedszkola dla ok. 180 dzieci z rodzin zamieszkujących najbiedniejsze dzielnice Jaunde w Kamerunie czy dofinansować dożywianie dzieci na Madagaskarze i w Burkina Faso.

W tym roku 10 groszy z każdej świecy Caritas Polska przeznaczy na dofinansowanie programów żywnościowych dla dzieci z rejonu Afryki Subsaharyjskiej, gdzie obecnie głoduje niemal co czwarta osoba.

Tak to się robi!

Od 30 lat wizytówką akcji WDPD i środkiem na pozyskanie funduszy dla potrzebujących jest Świeca Caritas. Każdego roku, w grudniu, ponad milion świec trafia do parafii w całej Polsce, a stamtąd – na świąteczne stoły Polaków. Różnią się grafiką kolorem, kształtem i wielkością, ale ich przekaz zawsze jest ten sam. Każda świeca, którą zapalamy na świątecznym stole, to konkretne wsparcie dla najmłodszych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W tym roku przygotowaliśmy 1,5 miliona świec, które można nabywać w parafiach w całej Polsce. Dziękujemy, że jesteście z nami od trzydziestu lat i wspierajcie to wielkie dzieło pomocy — podkreśla ks. Iżycki.

Sztafeta dobra

Od 2000 r. WDPD jest akcją ekumeniczną, która obecnie organizowana jest przez Caritas, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS. W akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom od 1997 r. włącza się także Związek Harcerstwa Polskiego, który uczestniczy w corocznej akcji przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Płomienie, zapalone od wiecznego ognia płonącego w Grocie Narodzenia Pańskiego, niesione są przez skautów z różnych krajów. Przekazanie płomienia polskim harcerzom ma miejsce w grudniu.

W niedzielę 10 grudnia harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego odbiorą Betlejemskie Światło Pokoju – płomień z Groty Narodzenia Pańskiego, który jest przekazywany w międzynarodowej sztafecie, jako symbol nadziei, braterstwa i pokoju — mówi harcmistrzyni Martyna Kowacka, naczelniczka ZHP. — Tego dnia, w Zakopanem, od płomienia przyniesionego przez słowackich skautów, odpalimy świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Następnie Światło trafi do wielu środowisk, instytucji i domów w całej Polsce, niosąc nadzieję i w symboliczny sposób rozpalając w każdym człowieku chęć pomagania innym. W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest razem z przesłaniem „Czyńmy pokój” — dodaje harcmistrzyni.

W parafiach diecezji legnickiej w tym roku nasza Caritas rozprowadzi ponad 21 tys. świec.