Dary dla seminarium we Lwowie

Dary dla seminarium we Lwowie

Caritas przekazała dary, które wraz z darami przekazanymi przez parafię Świętej Barbary w Lubinie zostaną przekazane do seminarium we Lwowie, gdzie udziela się pomocy uchodźcom.