23. Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół

23. Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół

W pierwszy sobotę miesiąca września (03.09.2022 r.) w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie odbyła się 23. Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło: „Z Maryją umacniamy naszą wiarę”. Aby zagłębić się w znaczenie tego hasła, Pielgrzymi mieli okazje wsłuchać się w katechezę ks. dr. Jarosława Kowalczyka, Dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. Katecheza odnosiła słuchaczy do tych wydarzeń z życia Maryi, które są przykładem jej wielkiej wiary i ufności, a przez to jest dla nas Tą, która nas umacnia.

O godz. 12:00 pielgrzymi uczestniczyli w Mszy św., której przewodniczył J. E. Ks. Bp Andrzej Siemieniewski. Przed zakończeniem Eucharystii pielgrzymi w akcie zawierzenia oddali się pod opiekę Matki Bożej Łaskawej i wyrazili wdzięczność Biskupowi Legnickiemu oraz wszystkim zebranym za wspólne przeżywanie spotkania osób niepełnosprawnych.

Podczas tegorocznej pielgrzymki gościliśmy teatr EXIT z Krakowa, którego aktorami są osoby niepełnosprawne. Twórcy przedstawili zebranym przejmujący film „Hiob”. Po seansie odbyło się spotkanie z niepełnosprawnymi aktorami, którzy na zakończenie wykonali kilka utworów muzycznych.

W pielgrzymce wzięło udział około 600 osób, które przybyły w grupach zorganizowanych, a także jako pielgrzymi indywidualni.

Caritas Diecezji Legnickiej serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym na doroczne spotkanie osób niepełnosprawnych do Krzeszowa. Wielką wdzięczność kierujemy w stronę pana Rafała Urbańskiego i pana Macieja Sikorskiego oraz aktorom teatru EXIT za pozostawienie śladu światła w sercach pielgrzymów.

Szczególne podziękowania składamy wolontariuszom ze Szkolnych Kół Caritas:

·      z Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy,

·      z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Legnicy,

·      ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Legnicy,

·      ze Szkoły Podstawowej w Chełmsku Śląskim.

Na ręce Pana Zbigniewa Ładzińskiego, Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, dziękujemy Cechowi Rzemiosł w Jeleniej Gorze za pomoc w organizacji Pielgrzymki.

Dziękujemy również ks. Marianowi Kopce, Kustoszowi Bazyliki Krzeszowskiej, i obsłudze Sanktuarium za pomoc i życzliwość podczas spotkania osób niepełnosprawnych.