Zmiana kryteriów dochodowych w programie żywnościowym

Zmiana kryteriów dochodowych w programie żywnościowym

Od dnia 15 maja 2023 r. nastąpiła zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus.

Obecnie pomoc przysługuje osobom, których dochód nie przekracza:

1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.