Zbiórka żywności, 19 września 2017

Zbiórka żywności, 19 września 2017

Caritas Diecezji Legnickiej w ramach nowej ogólnopolskiej akcji Caritas pod nazwą “Kromka Chleba dla sąsiada”, planuje w dniu 19 września br. w godzinach 15-20.00, przeprowadzenie zbiórki żywności (tylko w sklepach Biedronka). Zebrana żywność byłaby przekazana w formie paczek za pośrednictwem wolontariuszy w dniach 20-21 września – starszym, samotnym osobom w danej parafii. Zbiórka odbędzie się na takich samych zasadach jak zbiórki przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą.

Prosimy zainteresowane parafie o zgłaszanie chęci udziału w zbiórce i podanie adresu sklepu Biedronka, do 8 sierpnia, do biura legnickiej Caritas, tel. +48 76 72 44 300, email: legnica@caritas.pl.

Ks. Tomasz Biszko
Caritas Diecezji Legnickiej