Zaproszenie na pielgrzymkę Parafialnych Zespołów Caritas do Łagiewnik

Zaproszenie na pielgrzymkę Parafialnych Zespołów Caritas do Łagiewnik

Chodź i zobacz… słowa z Ewangelii według świętego Jana stały się hasłem tegorocznej ogólnopolskiej pielgrzymki Parafialnych Zespołów Caritas do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – Krakowie, która odbędzie się 17 czerwca 2023 r. 

Szczególnym momentem pielgrzymki będzie na zakończenie mszy świętej uroczyste posłanie pielgrzymów, aby nieśli Boże Miłosierdzie do swojej diecezji i parafii. 


Program pielgrzymki przedstawia się następująco:

  9.30 – Rejestracja grup i osób indywidualnych uczestniczących w pielgrzymce.

10.00 – Powitanie i zawiązanie wspólnoty z diakonią muzyczną TO I JA 

              oraz świadectwo siostry albertynki Teresy Pawlak.

11.00 – Konferencja Oblicze Miłosierdzia – o. Michał Legan OSPPE, 

              kierownik redakcji programów katolickich w TVP.

12.00 – Eucharystia wraz z uroczystym posłaniem niesienia Bożego Miłosierdzia.
13.30 – Przerwa na posiłek.

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa zawierzenia.

Po koronce do Bożego Miłosierdzia istnieje możliwość modlitwy i zwiedzenie Sanktuarium świętego Jana Pawła II (przejście przez kładkę ok 300m) oraz nawiedzenie grobu świętej siostry Faustyny w kaplicy klasztoru.


Informacje organizacyjne:

·  Zgłoszenia i zapisy udziału – najpóźniej do 10 czerwca 2023 r. do biura CDL: tel. 76 72 44 300 (później informacje prześlemy do osoby odpowiedzialnej za zgłoszenia pielgrzymów z ramienia Caritas Polska).


· Punkt rejestracyjny będzie przy bazylice naprzeciw wejścia do kaplicy adoracji.

· Dla każdego jest przewidziany pakiet pielgrzymkowy.

· Parking dla samochodów osobowych i autokarów przy Sanktuarium JP2 ul. Motarskiego, przejście do Sanktuarium BM ok. 500m.

· Podczas pielgrzymki będzie zorganizowana kuchnia polowa wraz z punktem kawowym. Przy sanktuarium działają również kawiarnie, restauracja przy domu pielgrzyma i domu św. Faustyny. 

· Księża dyrektorzy, kapłani towarzyszący grupą proszeni są o zabranie ze sobą alb. 

· Przerwa kawowa i obiad dla księży i sióstr zakonnych będzie w domu pielgrzyma.

· Pielgrzymka będzie zabezpieczona przez ratowników medycznych. · Zachęcamy do wzięcia różnego rodzaju flag, znaków i koszulek identyfikujących diecezjalne Caritas.