XXII PIELGRZYMKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

w XXII PIELGRZYMCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I PRZYJACIÓŁ

KRZESZÓW – 04 września 2021 r.

  ZGŁASZAJĄCY udział w Pielgrzymce:

  PEŁNA NAZWA INSTYTUCJI ZGŁASZJĄCEJ (jeżeli zgłaszającym jest instytucja):

  ADRES instytucji/organizacji/osoby zgłaszającej:

  LICZBA ZGŁASZANYCH OSÓB, które wezmą udział w pielgrzymce:

  A) Liczba OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
  B) Liczba osób towarzyszących (rodzina, opiekunowie, inne):
  C) RAZEM OSÓB (A+B):

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA GRUPĘ w dniu PIELGRZYMKI:

  Środek transportu jakim grupa (osoba) przybędzie:

  Możliwość prezentacji własnych możliwości, twórczości, talentów:
  (JEŻELI TAK, to proszę określić, co chcielibyście zaprezentować, jaką formę, czas pokazu itp.)