Warsztaty przyrodnicze w ZOL

Warsztaty przyrodnicze w ZOL

25 stycznia br. w naszym Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Jeleniej Górze odbyły się warsztaty terapii zajęciowej. Spotkanie, na którym obecny był kanarek, było okazją do zapoznania się z wiedzą o hodowli, zwyczajach i pielęgnowaniu tego zwierzęcia. Warto dodać, że podopieczni Zakładu przygotowują się do dokarmiania ptaków zimujących w kraju. Powstały już dwa karmniki a pacjenci są chętni do systematycznego dokarmiania ptaków.