Usunięto awarię centrali telefonicznej w Legnicy

Usunięto awarię centrali telefonicznej w Legnicy

Awaria centrali telefonicznej w Legnicy została usunięta, wszystkie numery telefonów działają prawidłowo.