Sprzęt komputerowy dla najmłodszych

Sprzęt komputerowy dla najmłodszych

Nasza Caritas przekazała sprzęt komputerowy w postaci laptopa dla Centrum Opiekuńczo – Wychowawczego w Legnicy.

Sprzęt został przekazany do legnickiego Centrum Opiekuńczo – Wychowawczego prowadzonego przez Siostry Elżbietanki. Laptop został sfinansowany ze środków naszej Caritas i posłuży do nauki dla dzieci zamieszkujących Centrum.

Centrum prowadzi m.in. dom dziecka. Mieszkają w nim dzieci młodsze, które mają szansę na powrót do domu rodzinnego, przysposobienie, zawiązanie dla nich rodziny zastępczej oraz dzieci starsze, które – głównie ze względu na wiek – nie mają niestety szans na opuszczenie placówki.