Spotkanie dla Parafialnych Zespołów Caritas

Spotkanie dla Parafialnych Zespołów Caritas

W sobotę, 15 września br. odbyło się coroczne spotkanie dla osób pracujących w Parafialnych Zespołach Caritas. W tym roku gościła nas Parafia pw. św. Jadwigi Śl. w Zgorzelcu.

Wspólne spotkanie rozpoczęło się modlitwą i adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie w parafialnej sali konferencyjnej swoje wystąpienie rozpoczął ks. Robert Serafin, dyrektor legnickiej Caritas, który mówił m.in. o potrzebie dalszego rozwoju Parafialnych Zespołów Caritas i o obowiązkach jakie nakładają na PZC nowe przepisy dot. ochrony danych osobowych. W drugiej części spotkania miało miejsce szkolenie dla parafii uczestniczących w programie operacyjnym pomoc żywnościowa – podprogram FEAD 2018.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na spotkanie a ks. Janowi Kułynie, proboszczowi Parafii pw. św. Jadwigi Śl. w Zgorzelcu za poczęstunek i gościnę.