Prośba o zbiórkę darów

Prośba o zbiórkę darów

Przewielebny Księże Proboszczu!

Jak co roku zwracamy się do Przewielebnych Księży z prośbą o zorganizowanie zbiórki darów natury (owoców, warzyw, przetworów i innych art. żywnościowych). Przez wiele lat dary te wspomagały funkcjonowanie seminarium duchownego oraz dzieł charytatywnych Caritas Diecezji Legnickiej. Obecnie prosimy o dary, które pomogą nam utrzymać  Zakłady  Opieki  Zdrowotnej  prowadzone   przez  Caritas  w  Jeleniej  Górze i Legnicy, Dom Księży Emerytów oraz Centrum Formacji Ewangelizacyjnej «Dom Słowa», które rozpoczyna działalność w budynku diecezjalnym w Legnicy. Przekazywane dary natury są zawsze wielkim wsparciem, za które serdecznie dziękujemy Księżom, Parafiom, rolnikom i wszystkim ludziom dobrej woli.

Wszelkie informacje odnośnie do przekazania darów można przekazywać do dyrektora administracyjnego- ks. Mateusza Rycka: tel. (+48) 513-982-146 lub do dyrektora Caritas DL

ks. Roberta Serafina: tel. (+48) 502-025-855.

Za okazaną pomoc raz jeszcze z całego serca dziękujemy i zapewniamy o modlitwie w intencji naszych Dobrodziejów.

Ks. Mateusz Rycek
dyrektor administracyjny

Ks. Robert Serafin
dyrektor Caritas DL