Program żywnościowy FEAD – nowe kryteria dochodowe

Program żywnościowy FEAD – nowe kryteria dochodowe

Uprzejmie informujemy, że od 26 listopada br. obowiązują nowe, podwyższone kryteria dochodowe dla osób kwalifikowanych do programu żywnościowego, tak by więcej osób mogło skorzystać z programu.

Kryteria są następujące:

1542,20 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

1161,60 zł – dla osoby w rodzinie