Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014 – 2020

Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014 – 2020

Poniżej załączamy ulotkę dotyczącą Programu Operacyjnego Pomocy żywnościowej w latach 2014 – 2020, wpierającego osoby i rodziny najbardziej potrzebujące poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji, i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Wszelkie informacje dostępne są tutaj.