FEAD 2021 – 2022

  • harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących_lipiec_sierpień_wrzesień 2022:

Załącznik_nr_1_lista osób zakwalif.

Załącznik_nr_2_ewidencja wydania art. spoż.

Załącznik_nr_4_ewidencja przyjętych i wydanych art. spoż. w danym miesiącu

Załącznik_nr_5_skierowanie od otrzymania pomocy żywn.

Załącznik_nr_6_ośw. osoby bezdomnej

Załącznik_nr_7_ośw. osoby (kwalifikacja na podst. listy)

 

Załącznik_nr_51_skierowanie (kwalifikacja zdalna)

Załącznik_nr_61_ośw. osoby bezdomnej (kwalifikacja zdalna)

Załącznik_nr_71_ośw. osoby (kwalifikacja zdalna na podst. listy)

Wytyczne_2021

 

DOKUMENTY DO NOWYCH KRYTERIÓW DOCHODOWYCH:

Kwota kryterium dochodowego w Podprogramie 2021 od 01.01.2022 r. wynosi 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Zmiana_Wytycznych_[kryterium_dochodowe]

Załącznik_nr_5_nowe kryteria dochodowe

Załącznik_nr_6_nowe kryteria dochodowe

Załącznik_nr_5.1_nowe kryteria dochodowe

Załącznik_nr_6.1_nowe kryteria dochodowe

Załącznik_nr_7_nowe kryteria dochodowe

Załącznik_nr_7.1_nowe kryteria dochodowe

 

Ankieta_OPL_Podprogram_2021