FEAD 2020 – 2021

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie

Lista placówek bęzpośrednio wydających żywność

Plakat informujący o programie

Wytyczne_Podprogram_2020

Zmiana wytycznych (nowe kryteria dochodowe)

Załącznik_nr_5_skierowanie do pomocy żywnościowej – nowe kryteria dochodowe

Załącznik_nr_6_oświadczenie osoby bezdomnej – nowe kryteria dochodowe

Załącznik_nr_7_ośw. osoby zakwalif. na podst. listy – nowe kryteria dochodowe

Załącznik_nr_5.1_skierowanie do pomocy żywnościowej (kwalifikowanie zdalne) – nowe kryteria dochodowe

Załącznik_nr_6.1_oświadczenie osoby bezdomnej (kwalifikowanie zdalne) – nowe kryteria dochodowe

Załącznik_nr_7.1_ośw. osoby zakwalif. na podst. listy (kwalifikowanie zdalne) – nowe kryteria dochodowe

 

Załącznik_nr_1_lista osób zakwalifikowanych

Załącznik_nr_2_ewidencja wydania żywności

Załącznik_nr_4_ewidencja przyjęć i wydań żywności w danym miesiącu

 

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących_grudzień 2020, styczeń 2021

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących_luty 2021

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących_marzec, kwiecień 2021

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących_maj, czerwiec 2021

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących_lipiec, wrzesień 2021

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących_październik 2021

 

Podsumowanie Podprogramu 2020