FEAD 2018 – 2019

Podsumowanie Podprogramu 2018

Lista placówek (OPL) uczestniczących w Podprogramie 2018

Ankieta_OPL_Podprogram 2018

Zgłoszenie dla parafii_fead_2018-19

WYTYCZNE 2018-Podprogram 2018_POPŻ

Załącznik nr 1 lista osób zakwalifikowanych

Załącznik nr 2 karta osobowa

Załącznik nr 4 ewidencja przyjętych i wydanych art. spoż.

Załącznik nr 5 skierowanie

Załącznik nr 6 oświadczenie osoby

Załącznik nr 7 oświadczenie osoby (osoby zakwalifikowane przez OPS)

ZESTAW ROCZNY DLA JEDNEJ OSOBY

 

Harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących – październik 2018

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących – listopad 2018

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących – grudzień 2018

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących – styczeń 2019

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących-luty 2019 

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących – marzec 2019

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących – kwiecień 2019

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących – maj 2019

harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących – czerwiec 2019

Plakat_dystrybucja

Kwoty kryterium dochodowego w Podprogramie 2018-19: Od 1 października 2018 r. jest to: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoba odpowiedzialna w Caritas Diecezji Legnickiej za program POPŻ: Łukasz Żygadło, tel 76 72 44 300., e-mail.: legnica@caritas.pl