Pomogliśmy uchodźcom w zakupach

Pomogliśmy uchodźcom w zakupach

Dzięki wsparciu Caritas Polska, czterystu uchodźców zamieszkujących na terenie diecezji legnickiej, otrzymało tzw. e-kody na zakupy w jednej z sieci handlowych.

Każdy e-kod o wartości 50 zł mógł zostać wykorzystany na zakup np. żywności i środków czystości. Dzięki takiej formie pomocy nabywca e-kodu sam decydował co chce kupić i co jest mu najbardziej potrzebne. Pomoc ta skierowana była dla uchodźców z Ukrainy, czyli tych, którzy przekraczali granicę z Polską od 24. lutego. Każda z osób starających się o pomoc, zobowiązana była do przedstawienia zaświadczenia o nadaniu polskiego numeru pesel.

E-kody zostały zakupione dzięki środkom Caritas Polska.