Pomagamy uzdolnionym dzieciom

Pomagamy uzdolnionym dzieciom

Zakończyła się kolejna edycja programu stypendialnego „Skrzydła”. W minionym roku szkolnym pomogliśmy 29 uczniom.

Program „Skrzydła” skierowany jest do zdolnych uczniów, którzy pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym. Dzięki temu przedsięwzięciu dzieci mogą rozwijać swoje pasje, takie jak jazda konna czy pływanie a także możliwy jest zakup dla nich przyborów szkolnych.

W tym roku program finansowany był ze środków Caritas Polska (23 dzieci) i darczyńców indywidualnych (6 dzieci).