Podprogram 2019 już na nami

Podprogram 2019 już na nami

Z końcem września 2020 r. wolontariusze i pracownicy Parafialnych Zespołów Caritas w kilkudziesięciu diecezjach w Polsce  wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019. W diecezji legnickiej żywność trafiła do 7200 najbardziej potrzebujących osób zakwalifikowanych przez ośrodki pomocy społecznej. W sumie nasza Caritas od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. przekazała tym osobom prawie 340 ton żywności.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały: cukier, mleko, ser, ryż, kaszę gryczaną, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, buraczki, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynkę, fasolę białą, groszek z marchewką, gołąbki, sok jabłkowy, filet z makreli i herbatniki,. Pomoc w diecezji legnickiej można było uzyskać w 26 parafiach, 3 stowarzyszeniach i 7 ośrodkach pomocy społecznej.

Szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2019 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji
i z poszanowaniem godności osób uprawnionych to otrzymania tej pomocy.

Poza przekazywaniem żywności nasza Caritas zobowiązana była również do przeprowadzenia tzw. działań ze środków towarzyszących. W ramach tych działań Caritas Diecezji Legnickiej przeprowadziła 49 warsztatów, w których udział wzięło prawie 600 osób.

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników/czki działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego i zabezpieczenia się przed zakażeniem COVID-19.

Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów stacjonarnych przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.
W związku z wybuchem epidemii COVID-19 prowadzono warsztaty o tematyce dot. zachowania podstawowych zasad higieny żywieniowej podczas pandemii.

W okresie realizacji Podprogramu 2019 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli także możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych przez parafie i ośrodki pomocy społecznej w ramach działalności statutowej legnickiej Caritas. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją ( w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów oraz udział w programach Caritas.