Pamiętamy o najmłodszych w dniu ich święta

Pamiętamy o najmłodszych w dniu ich święta

Każdego roku o tej porze nasza Caritas organizowała festyn z okazji Dnia Dziecka. Bawiło się na nim kilka tysięcy młodszych uczestników wraz z rodzicami i nauczycielami. W tym roku podobnie jak w zeszłym, ze względu na trwającą pandemię, taki festyn musieliśmy odwołać. Nie oznacza to jednak, że zapomnieliśmy o dzieciach.

W związku z tym w czerwcu, w ramach obchodów Dnia Dziecka, przekażemy kilkaset paczek wypełnionych słodyczami dla najbardziej potrzebujących dzieci w naszej diecezji. Mamy również nadzieję, że w przyszłym roku uda się już spotkać na festynie i wspólnej zabawie, tak jak w latach ubiegłych.