Odwiedziny policjantów w jeleniogórskim ZOL

Odwiedziny policjantów w jeleniogórskim ZOL

St. sierż. Beata Sosulska – Baran z Komendy Miejskiej Policji  w Jeleniej Górze przyjechała do pacjentów jeleniogórskiego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego z pogadanką prewencyjną. Spotkanie odbyło się 20 stycznia br. Pani sierżant przeprowadziła rozmowę profilaktyczną dotyczącą bezpieczeństwa dla naszych seniorów. Pacjenci Zakładu dziękują za ciekawy wykład.