O naszym ZAZ w programie “Drogi Wiary”

O naszym ZAZ w programie “Drogi Wiary”

Zapraszamy do obejrzenia materiału TVP Wrocław. W programie “Drogi Wiary” pokazujemy jak funkcjonuje nasz Zakład Aktywności Zawodowej “ROSA” w Jeleniej Górze.

(od 17. minuty)
Nasz ZAZ powstał w 2005 roku. Celem Zakładu Aktywności Zawodowej „ROSA” jest łączenie pracy zawodowej z rehabilitacją społeczno-zawodową i leczniczą. Osoby niepełnosprawne w nim zatrudnione mają uzyskać wszechstronną pomoc zmierzającą do zwiększenia ich aktywności zawodowej i społecznej. Praca w ZAZ-ie ma być nie tylko źródłem utrzymania, ale też inwestycją w ich rozwój zawodowy, poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nabycie nowych umiejętności.