Termomodernizacja

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Informujemy, że w wyniku złożonego wniosku, Caritas Diecezji Legnickiej otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki na dofinansowanie zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków należących do Caritas Diecezji Legnickiej”.

Całkowity planowany koszt brutto realizacji zadania: 16 969 728,12 zł

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 14 752 732,00 zł oraz pożyczki w kwocie
2 130 841,05 zł.