Termomodernizacja

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Informujemy, że w wyniku złożonego wniosku, Caritas Diecezji Legnickiej otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki na dofinansowanie zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków należących do Caritas Diecezji Legnickiej”.

Całkowity planowany koszt brutto realizacji zadania: 15 605 858,07 zł

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie dotacji w kwocie 13 967 732,00 zł oraz pożyczki w kwocie 1 551 971,00 zł.

www.wfosigw.wroclaw.pl