Prace remontowe w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu rehabilitacyjnym Caritas w Jeleniej Górze.

Caritas Diecezji Legnickiej informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny na prace remontowe w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu rehabilitacyjnym Caritas w Jeleniej Górze.

Poniżej następujące dokumenty: