Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków należących do Caritas Diecezji Legnickiej”

Caritas Diecezji Legnickiej informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków należących do Caritas Diecezji Legnickiej” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniżej następujące dokumenty:

SIWZ
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Oświadczenia
Załącznik Nr 3 – Wykaz osób
Załącznik nr 4 – Wykaz usług
Załącznik Nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 6  – Projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty