Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków należących do Caritas Diecezji Legnickiej

Caritas Diecezji Legnickiej informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny na kompleksową modernizację energetyczną budynków należących do Caritas Diecezji Legnickiej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniżej następujące dokumenty:

SIWZ
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Oświadczenia
Załącznik Nr 3 – Wykaz osób
Załącznik nr 4 – Projekt umowy
Załącznik Nr 5 – Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz audyty energetyczne

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty