Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Pragniemy wyrazić podziękowanie wszystkim ludziom dobrej woli, którzy włączają się w niesienie pomocy potrzebującym. Szczególnie wyrażamy wdzięczność wolontariuszom działającym w ramach Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas – dziękujemy za Wasz czas, życzliwość, otwarte i wrażliwe serce, za to, że włączając się w różne działania krzewicie czynną miłość bliźniego.

Dziękujemy za zaangażowanie podczas ostatniej zbiórki żywności: TAK, POMAGAM, która była przeprowadzana w dniach 2-3 grudnia 2022 roku.