Koperta Życia Caritas

Koperta Życia Caritas

Nasza Caritas  przystąpiła do akcji “Koperta Życia Caritas”. Celem programu jest objęcie pomocą osób, szczególnie starszych i samotnych.

“Koperta życia Caritas” to przede wszystkim karta, na której zapisane są podstawowe i aktualne informacje dotyczące domownika – seniora: dane osobowe, pesel, grupa krwi, przebyte choroby, uczulenia, przyjmowane leki, kontakt do bliskiej osoby którą należy powiadomić w nagłych sytuacjach. Taka koperta umieszczana jest w lodówce (w wewnętrznych drzwiach) – miejscu łatwo dostępnym dla ratowników i obecnym w każdym domu.

Nasza Caritas “Koperty życia” przekaże seniorom przez wolontariuszy, którzy uczestniczą w programie „Na codzienne zakupy”.

Poza kartą zawierającą podstawowe informacje o domowniku w pakiecie „Koperty życia Caritas” znajdują się też: foliowe zabezpieczenie karty, naklejka na lodówkę informująca, że tu znajduje się „Koperta życia Caritas” oraz wizytówka do portfela z podstawowymi informacjami na wypadek, gdyby służby medyczne trzeba wzywać na ulicy poza miejscem zamieszkania seniora.

Taką kopertę każdy może również wykonać we własnym zakresie. Poniżej zamieszczamy wzór formularza z naszych “Kopert życia Caritas”, który można wykorzystać:

Koperta Życia Caritas