Komunikat Biskupa Legnickiego ws. pomocy uchodźcom

Komunikat Biskupa Legnickiego ws. pomocy uchodźcom

Umiłowani Bracia i Siostry!

Wyrażam wdzięczność wszystkim Diecezjanom za podejmowane inicjatywy, mające na celu pomoc Ukraińcom walczącym w obronie swojej Ojczyzny, a także uchodźcom wojennym przybywającym do Polski i do naszej Diecezji. Dziękuję za modlitwę, podjęty post oraz jałmużnę wielkopostną, szczególnie za zbiórkę do puszek w parafiach naszej Diecezji. Wielką radością są otwarte serca i drzwi domów dla szukających schronienia przed działaniami wojennymi.

Drodzy Bracia i Siostry, wszyscy mamy świadomość, że pomoc ta będzie długotrwała. Aby mogła ona przynieść jak najlepsze owoce niezbędne będzie wspólne działanie. Dlatego proszę Diecezjalną Caritas o skoordynowanie wszystkich działań pomocowych na szczeblu diecezjalnym. Zachęcam również duszpasterzy i wiernych do odpowiedzi na propozycję naszej Caritas i dołożenie starań, aby w dekanatach powstały Dekanalne Ośrodki Pomocy. Proszę także o zgłaszanie inicjatyw podejmowanych przez parafie na terenie naszej Diecezji.

Jeszcze raz zwracam się z prośbą do wszystkich duszpasterzy, by szczególną troską ogarnąć Ukraińców, zamieszkujących parafie diecezji legnickiej, by wspólnota naszego lokalnego Kościoła była dla nich ostoją w tych trudnych chwilach.  Bądźmy otwarci w najbliższym czasie na przyjęcie uchodźców wojennych w naszych parafiach.

Królowo Pokoju, módl się za nami!

Z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa

Andrzej Siemieniewski

Biskup Legnicki