Kolonie dobiegły końca

Kolonie dobiegły końca

Za nami już ostatni turnus kolonijny! Zapraszamy do fotorelacji, która znajduje się w linku poniżej.

https://drive.google.com/drive/folders/1uZGAemsjg-0NRd4BFB6nxFhPYmfxO2YU

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim współfinansującym za możliwość zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w Międzywodziu. Udało nam się zrealizować ciekawy projekt, który miał między innymi za zadanie umożliwić dzieciom spędzenie wakacji poza miejscem ich zamieszkania oraz zintegrować dzieci z rejonu Diecezji Legnickiej z dziećmi z Ukrainy, które uciekając przed wojną w swoim kraju, znalazły schronienie w Polsce. Wspólnie daliśmy tym dzieciom wypoczynek, dzięki któremu poprawiły swoją kondycję psychiczną i fizyczną. Skorzystały z dobrodziejstw nadmorskiego klimatu, przy okazji ucząc się o negatywnych skutkach zażywania środków odurzających. Dzięki zajęciom prowadzonym przez naszą wspaniałą kadrę mamy nadzieję, że zostali zmotywowani do podjęcia własnych postanowień i pracy nad swoim charakterem. Dzieci dowiedziały się również czym jest zdrowy styl życia. Zdobyły wiedzę na temat regionu, w którym odbyła się kolonia. Brały udział w wielu przygotowanych dla nich atrakcjach. Efektem zrealizowanego zadania była radość i wdzięczność wypoczętych, uśmiechniętych dzieci i młodzieży.

Ogromne podziękowania dla kadry kolonijnej za serce, cierpliwość i trud włożony w pracę.

Serdeczne Bóg Zapłać!