Kolejni uchodźcy w naszej diecezji

Kolejni uchodźcy w naszej diecezji

Trwająca wojna wyzwala w nas wiele postaw dobra, współczucia i chęci pomocy. Jak już informowaliśmy, w piątek, 4 marca br. późnym wieczorem, z naszej placówki ZOL w Jeleniej Górze wyruszyła grupa osób, które zabrały dary przeznaczone dla Ukraińców i trzema busami udali się na wschodnią granicę, by przekazać konkretnym osobom zebrane dary.

Zachęcam do posłuchania relacji pana Sławka, który był w grupie jadącej z darami.

Każdy dzień przynosi nowe doświadczenia. Uczestnicząc w pomocy, uczymy się i zdobywamy doświadczenie.

Przeżycia pana Sławka i pana Dominika pokazują jaką traumę przeżywają rodziny, a szczególnie matki i dzieci. Słysząc takie świadectwa, tym bardziej mobilizujemy się do pomocy potrzebującym.

Jedna z pań, która przyjechała z dwojgiem dzieci do Jeleniej Góry, mówi o swoich traumatycznych przeżyciach. Niewiadoma, chęć ochrony dzieci oraz niepewność, zmęczenie, ucieczka, długa droga do granicy w zimie z dwojgiem dzieci. Te doświadczenia rodzą wielką wdzięczność dla tych, którzy bezinteresownie pomagają.

Tłumaczenie:

Trzeba pamiętać, że pomoc uchodźcom będzie długoterminowa. Dlatego potrzebujemy działania zsynchronizowanego i wspólnego. Pomoże to w gromadzeniu tego, co jest naprawdę potrzebne. Zachęcam do włączenia się w pomoc w parafiach, dekanatach. W taki usystematyzowany sposób możemy zrobić więcej i w perspektywie długofalowej.

Dziękujemy sponsorowi tego wyjazdu Firmie TIM S.A. i polecamy go w modlitwach Panu Bogu.