Jałmużna Wielkopostna i Wielkanocne Dzieło Caritas

Jałmużna Wielkopostna i Wielkanocne Dzieło Caritas

W Środę Popielcową pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora” wystartowała po raz kolejny akcja “Jałmużny Wielkopostnej”. Datki uzbierane w papierowych skarbonkach przez dzieci i młodzież z diecezji legnickiej trafią do osób starszych i chorych. Z kolei od 24 marca zainaugurowana zostanie akcja Wielkanocnego Dzieła Caritas, w ramach której nasza Caritas rozprowadzi poprzez parafie ponad 30 tysięcy sztuk paschalików – wielkanocnych świec.

„Jałmużna Wielkopostna” to mała ofiara, która przybiera formę dobrowolnej rezygnacji z przyjemności materialnej lub poświęcenia czasu na wysłuchanie, wsparcie i zrozumienie drugiej osoby. Zebrane w skarbonkach środki zostaną wykorzystane przez Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas na zaspokojenie potrzeb seniorów w formie pomocy medycznej, żywności i odzieży.

Z kolei środki pozyskane ze sprzedaży paschalików zostaną przekazane na pomoc dla pacjentów przebywających w naszych Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych w Legnicy i Jeleniej Górze. Część z tych środków zostanie także wykorzystana na pomoc potrzebującym w parafiach.

Warto dodać, że „Jałmużna Wielkopostna” jest ekumeniczną akcją charytatywną organizowaną przez Caritas Kościoła KatolickiegoEleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Akcja odbywa się po raz 24.