Grant dla Stacji Opieki

Grant dla Stacji Opieki

Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o. bierze udział w projekcie grantowym nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Przekazane środki, zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/2021DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających i osób kuchenkowych, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.

 

Wartość dofinansowań to:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Legnicy: 164 532,00 zł

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jeleniej Górze: 358 728,00