Dzień skupienia pracowników Caritas

Dzień skupienia pracowników Caritas

14 października br. miał miejsce Dzień Skupienia pracowników Caritas Diecezji Legnickiej. Spotkanie odbyło się pod hasłem: “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

W ramach tego spotkania w legnickim Domu Słowa, mieliśmy okazję do wysłuchania katechez, które przedstawił nam ks. Krzysztof Wiśniewski i ks. Piotr Kot. Tuż po nich modliliśmy się adorując Najświętszy Sakrament oraz wzięliśmy udział w Eucharystii.

Po modlitwie była okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i wspólnego posiłku.