Dzień Skupienia pracowników Caritas Diecezji Legnickiej

Dzień Skupienia pracowników Caritas Diecezji Legnickiej


„Idź i ty czyń podobnie”

(Łk 10, 37)

Słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza, były hasłem dnia skupienia pracowników podmiotów prowadzonych przez Caritas Diecezji Legnickiej. Spotkanie odbyło się w dnia 13 października 2023 roku w Domu Słowa Legnicy.

Była to okazja do duchowego umocnienia w codziennej posłudze w ramach działań, jakie podejmuje Caritas Diecezji Legnickiej kierując się nie tylko poczuciem obowiązku, a przede wszystkim chrześcijańską miłością.